Sante Plus Tirana
Dërguar nga:

NT - Translucenca Nukale

Te pergjithshme

NT eshte nje shfaqje ekografike e grumbullimit fiziologjik te lengut ne lekuren pas qafes fetale, ne tremujorin e pare te shtatzanise.

NT rritet ne fetuse me anomali kromozomike, defekte kardiake, sindroma te tjera genetike.

Skrining me NT, zbulon 80 % te fetuseve me trisomine e 21 dhe me aneuploidi, me falsitet pozitiv deri ne 5 %.

Kombinimi i NT me bitestin ( bhCG e lire ne serumin amtar dhe PAPP-A ), rrit vleresimin deri ne 90 %.

Siguria rritet deri ne 95 %, me falsitet deri ne 3%, kur vleresohet dhe kocka nazale, fluksi trikuspidal dhe fluksi ne duktusin venoz.

Kriteret e matjes se NT
  1. Mosha gestacionale e vleresimit ekografik te NT duhet te jete 11 jave -13 jave e 6 dite.
  2. CRL duhet te jete ndermjet 45-84 mm.
  3. Imazhi duhet te perfshije toraksin dhe koken fetale.
  4. Ne ekografi merret nje pamje sagitale e fytyres. Pamja perfshin hunden, palatum anteriorisht, diencefalonin translucent ne qender dhe posteriorisht membranen nukale.
  5. Fetusi duhet te jete ne pozicion neutral, me koken ne te njejten linje me shpinen. Kur qafa fetale eshte ne hiperekstension , NT rritet ne menyre false kurse kur qafa fetale eshte e flektuar , NT ulet ne menyre false.
  6. Kujdes duhet treguar ne dallimin ndermjet lekures fetale dhe amnionit.
  7. Vleresimi perfshin pjesen me te gjere te translucences nukale.
  8. Vleresimi behet duke e vendosur shigjeten mbi linjen dhe jo tek lengu.
  9. Gjate vleresimit duhen bere disa matje dhe merret nje vlere mesatare e matur.
Qellimi i vleresimit te NT

Ne 5% te rasteve, rreth qafes mund te kemi kordonin umbilikal qe con ne nje rritje false te NT. Ne keto raste matja mbi dhe nen kordonin umbilikal con ne matje jo te sakte te NT.

NT rritet ne fetuse me semundje kromozomike dhe malformacione fetale.

a - Malformacionet fetale jane nje gabim ne fazen e formimit dhe zhvillimit te organeve fetale. Ato vleresohen dhe identifikohen me ane te ekografise.

b - Semundjet kromozomike jane nje anomali qe prek kromozomet fetale, qe mund te mos manifestohen me malformacione fetale evidente. Vleresimi perfshin procedurat invazive si : amniocentezen, vilocentezen.

NT vleresohet me ane te ekografise transabdominale me perjashtim te rasteve si psh : ne uterus retrovers, mungese e pamjes ekogenike te qarte ku eshte e nevojshme te vleresohet gjate nje ekzaminimi ekografik transvaginal.

NT mund te jete e rritur ne shume kushte si aneuploidi ( sindromi Down dhe ne kromozonopati te tjera ), ne sindroma dhe malformacione kardiake. Ne keto kushte kerkohen ekzaminime me te detajuara si : vilocenteza dhe amniocenteza.

Vlera dhe parametra

Pjesa me e madhe e fetuseve normale kane vlera te NT qe variojne nga 1.1-1.4 mm.

Pjesa me e madhe e studiuesve marrin nje vlere maksimale te NT 2.5mm. Nuk ka nje vlere fikse limit mgjth vleresimi behet ne baze te CRL, vleres se NT dhe moshes se pacientit ne baze te algoritmeve te bazuar ne popullaten normale. Nese vlerat e NT jane mbi kufirin e percaktuar atehere lindin dyshime per nje patologji dhe ne te njejten kohe behet dhe vleresimi i ketyre parametrave.

a - matja e fluksit te gjakut ne duktusin venoz

b - prezenca ose mungesa e kockes nazale

Nje vlere e rritur e NT nuk tregon ne menyre te sigurt, por vetem percakton nje risk me te larte per nje patologji fetale. Siguria per nje patologji fetale arrin ne 90 % kur vleresohen 3 (tri) parametra njekohesisht, NT, fluksi ne duktusin venoz dhe vleresimi i kockes nazale ne tremujorin e pare te shtatzanise.

Ky artikull është dërguar nga:
Ky artikull është lexuar 369 herë.
Artikuj të tjerë ne specialitetin Obstetrike-Gjinekologji
Sante Plus Tirana
Artikuj të rinj
Mjekët e shtuar së fundmi
Mjeket sipas specialitetit
Komentet e fundit
Sondazh

A mendoni se mjeket ne Shqiperi jane te kualifikuar aq sa duhet?

Dergo voten