Spjegimet e specialiteteve Betimi i Hipokratit Kodi i etikes Konvertimi i diplomave

Spjegimet e specialiteteve

Specialiteti

Përshkrimi

Alergologji

Degë e mjekësisë e cila studion dhe trajton shkaqet dhe mënyrat e trajtimit të alergjive.

Andrologji

Andrologjia eshte dege e mjekesise e cila studion shendetin e mashkullit, ne vecanti ato qe lidhen me sistemin e riprodhimit dhe problemet urologjike te cilat jane unike tek meshkujt.

Anesteziologji

Dega e mjekësisë qe merret me anestezi dhe anestetiket, qetësim dhe vënien në gjumë të pacientëve me qetësues të ndryshëm.

Bakteriologji

Degë e mjekësisë e cila merret me studimin e bakterieve dhe ndikimin e tyre në shendetin e njerëzve

Biokimi mjekësore

Është degë e shkencës e cila merret me proceset kimike dhe fiziokimike që ndodhin në organizmat e gjallë.

Dermatologji

Është degë e mjekësisë e cila merret me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të lëkurës.

Embriologji Klinike

Eshte ajo dege e mjekesise qe merret me studimin dhe ndjekjen e formimit dhe zhvillimit te embrioneve humane me ane te teknikave te riprodhimit te asistuar.

Endokrinologji

Është degë e mjekësisë dhe fiziologjisë e cila merret me gjëndrat endokrine(me prodhim të brendshëm)dhe hormonet.

Farmakologji

Është degë e shkencës së ilaçeve dhe përdorimi klinik i tyre. Ajo ka një hapësirë te gjere ,nga zbulimi i molekulave të reja ne efektet dhe përdorimin e medikamenteve ne gjithë popullatën.

Fizioterapi

Është një degë e mjekësisë që ka për qëllim për të rritur dhe për të rivendosur aftësinë funksionale dhe për te përmirësuar cilësinë e jetës për ata me dëmtime fizike ose aftësi të kufizuara.

Gastrohepatologji

Degë e mjekësisë që merret me sëmundjet që prekin traktin (tretës) gastro-intestinal përfshijnë te gjitha organet prej gojës tek anusi, përgjatë kanalit ushqimor, janë te fokusuara ne ketë specialitet.

Geriartri

Pjesë e mjkësisë e cila fokusohet tek të moshuarit.

Gjinekologji

Specialitete kirurgjika mjekësore që merret me organet riprodhuese të femrës

Hematologji

Hematologjia është pjesë e mjekësisë dhe kërkimeve mjekësore e cila merret me studimin dhe analizimin e fizionomisë dhe përbërjes së gjakut.

Histopatologji

Degë e mjekësisë, që studion shkaqet, shenjat e lindjes dhe të zhvillimit të sëmundjeve, si edhe ndryshimet që rrjedhin në organizëm nga këto sëmundje.

Imazheri

Është teknika ose procesi i përdorur për të krijuar imazhe të trupit të njeriut. Shërben për të diagnostikuar ose egzaminuar sëmundje të ndryshme.

Imunologji

Studion sëmundjet te shkaktuara prej sistemit imunitar(mbrojtës) te trupit(dështimin e funksioneve te tij, veprimet jo normale dhe rritjet malinje te elementeve qelizore te sistemit) Gjithashtu, imunologjia përfshin sëmundjet e sistemeve te tjera ku reagimi imunitar bën pjese ne karakteristikat e sëmundjes. Sëmundjet e shkaktuara nga çrregullimet e sistemit imunitar ndahen ne dy kategori: a.imunodeficenca(mungesë te imunitetit) ,ne te cilët sistemi imunitar dështon për tu për

Kardilogji Pediatrike

Merret me studimin dhe diagnostikimin e sëmundjeve të zemres tek fëmijët.

Kardio Kirurgji

Trajton komplikacione të sëmundjeve të zemres dhe merret me ndërhyrjen kirurgjikale për korrigjimin e problemeve të saj.

Kardiologji

Është specialitet mjekësor që merret me çrregullimet e zemrës. Kjo fushe përfshin diagnostikimin dhe trajtimin e defekteve te lindura te zemrës, sëmundjeve arteriokoronare(enëve te zemrës) mosfunksionim te mire te zemrës dhe sëmundjeve valvulare te zemrës dhe me elektrofiziologjine e saj(EKG)

Kirurgji e përgjithshme

Është specialitet që i referohet kirurgjisë se organeve barkut(abdominale) ku përfshihen: zorrën e trashe duke përfshire dhe ezofagun, stomakut, zorrën e holle, mëlçinë, pankreasin, fshikëzën e tëmthit dhe shpesh dhe tiroidet. Gjithashtu ky specialitet përfshin lëkuren, gjoksin, indet e buta dhe hernien.

Kirurgji ortopedike

Merret me kirurgjitë e sistemet skeletal (skeletit). Ortopedia përdor te dyja metodat kirurgjikale dhe jo kirurgjikale për te trajtuar traumat muskulore dhe skeletore, dëmtimet sportive, sëmundjet degjeneruese, infeksionet ,tumoret dhe çrregullimet e lindura.

Kirurgji Pediatrike

Degë e Kirurgjisë së Përgjithshme e cila merret me kirurgji tek fëmijët.

Kirurgji torakale

Është fushe e mjekësisë qe merret me trajtimin kirurgjikal te sëmundjeve te organeve qe i pikasin kraharorit si : mushkërive, dërrasës se kraharorit dhe diafragmës. Zakonisht kjo kirurgji klasifikohet ne kirurgjinë kardiake dhe quhet kardio-torakale.

Mjekësi e brendshme

Degë e mjekësisë e cila merret me sëmundjet e brendshme

Mjekësi e familjes

Mjeku i familjes është mjeku i cili kujdeset per shëndetin themelor te gjithë pjesëtareve te familjes

Mjekësi e urgjencës

Është specialitet i mjekësisë në të cilën mjeku kujdeset për pacientet me sëmundje ose dëmtime akute te cilat kërkojnë ndërhyrje te shpejte Duke qene se zakonisht nuk merren me kujdesje te vazhdueshme ose te zgjatur ne kohe mjeku i urgjencës diagnostikon një sere sëmundjesh te ndryshme duke ndërmarrë ndërhyrje te shpejta për te stabilizuar gjendjen e pacientit.

Mjekësi Ligjore

Është dege e patologjisë e cila merret me diagnostikimin e shkakut e vdekjes duke ekzaminuar te gjithë organet e trupit(autopsia).

Mjekësia laboratorike

Kjo mjekësi kryhet në laboratorin klinik i cili është laboratori ku behën testet për te marre sa me shume informacion rreth shëndetit te pacientit ne drejtim te diagnozës, trajtimin dhe parandalimin e sëmundjes

Nefrologji

Është dege e mjekësisë e cila merret me fiziologjinë dhe sëmundjet e veshkave.

Neonatologji

Neonatologjia merret me trajtimin e të porsalindurve gjatë muajit të pare të jetës.

Neurokirurgji

Është specialitet mjekësor qe merret me parandalimin, diagnostikimin, trajtimin dhe rehabilitimin e çrregullimeve të cilat prekin çdo pjesë të sistemit nervor ku përfshihen; truri, shtylla kurrizore, nervat periferik dhe sistemin vaskular të trurit jashtë kraniumit(kafkës)

Neuropatologji

Neuropatologjia merret studimi e indeve të sistemit nervor zakonisht në formën e pjesëve të vogla të marra ne kirurgji ose biopsi te komplet trurit. Neuropatologjia është nën specialitet i anatomisë patologjike, neurologjisë dhe neurokirurgjisë. Nuk mund të ngatërrohet me neuropatin e cila i referohet çrregullimeve te nervave.

Obstetrike

Obstetrika është dege e mjekësisë e cila merret me lindjen e fëmijëve dhe kujdesin e grave para dhe gjatë lindjes.

Obstetrike-Gjinekologji

Obstetrika dhe gjinekologjia janë dy specialitete kirurgjikale mjekësore qe merren me organet riprodhuese te femrës ne statusin jo shtatzëna

Oftalmologji

Studion dhe trajton çrregullimet dhe sëmundjet e syve

Okulistikë

Degë e mjekësisë e cila merret me anatominë dhe semundjet e syrit.

Onkologji

Specialitet i mjekësisë që merret me diagnostikimin dhe trajtimin e tumoreve dhe kancereve.

ORL (Otolaringologji)

Degë e mjkësisë e cila merret me sëmundjet e hundës, veshit dhe te fytit

Ortopedi

Dege e mjekesise e cila merret me parandalimin dhe korrigjimin e demtimeve ose çrregullimeve te sistemit skeletal dhe muskujt e lidhur me to, kycet dhe ligamentet.

Pediatri

Degë e mjekësisë qe merret me kujdeset mjekësore të te porsalindurve, fëmijëve dhe adoleshenteve.

Pneumologji

Pjesë e mjekësisë e cila merret me studimin dhe diagnostikimin e sëmundjeve të aparatit të frymëmarrjes

Proktologji

...

Psikiatri

Studion dhe trajton sëmundjet mendore, çrregullimet emocionale dhe sjelljet jonormale.

Reumatologji

Studion reumatizmin, artritin dhe çrregullime te tjera te artikulacioneve, muskujve dhe ligamenteve.

Semundjet Infektive

Pjesë e mjekësisë e cila merret me studimin dhe parandalimin e sëmundjeve infektive.

Stomatologji

Është specialitet i mjekësisë që merret me dhëmbët dhe sëmundjet e dhëmbëve.

Urologji

Është dega e mjekësisë që ka të bëjë me organet urinare ose urogjenitale

Venerologji

Venerologjia eshte dege e mjekesise qe merret me studimin dhe trajtimin e semundjeve seksualisht te transmetueshme. Ky specialitet shpesh kombinohet me dermatologjine.

Sondazh

A do te kryenit një konsultë online me pagesë me një mjek?

Dergo voten