Kushtet e Përdorimit

Këto Kushte e Përdorimit ("Kushte") udhëheqin qasjen dhe përdorimin tuaj të faqes së internetit mjeket.al ("ne", "ne", ose "të tanët"). Duke qasur ose duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni të bindeni nga këto Kushte. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë pjesë të Kushteve, atëherë nuk mund të qaseni në faqen.

Intelektualiteti

Të gjithë përmbajtja në këtë faqe, duke përfshirë tekstin, grafikat, logot, imazhet, kllipet audio, shkarkimet digjitale, dhe mbledhjet e të dhënave, janë pronë e mjeket.al ose furnizuesit e përmbajtjes së saj dhe janë të mbrojtura nga ligjet ndërkombëtare të të drejtave të autorit.

Licenca e Përdorimit

Lejohet shkarkimi i përkohshëm i një kopjeje të materialeve (informacion ose softuer) në faqen e internetit të mjeket.al për shikim vetëm personal, jo-komercial. Ky është dhënia e një licence, jo një transferim titulli.

Shënimi

Informacioni i dhënë në këtë faqe është për qëllime të përgjithshme informative vetëm dhe nuk duhet të konsiderohet si këshilla mjekësore. Ne nuk bëjmë përfaqësime ose garantime të ndonjë lloji, shpreh ose të përmbajtur, në lidhje me plotësinë, saktësinë, besueshmërinë, përshtatshmërinë, ose disponueshmërinë e informacionit të përmbajtur në faqen për ndonjë qëllim.

Kufizimet

Në asnjë rast mjeket.al ose furnizuesit e saj nuk janë përgjegjës për asnjë dëm (përfshirë, pa kufizim, dëmtimin e të dhënave ose fitimeve, ose për shkak të ndërprerjes së biznesit) që lind nga përdorimi ose pamundësia për përdorimin e materialeve në faqen e mjeket.al, edhe nëse mjeket.al ose një përfaqësues i autorizuar i mjeket.al është njoftuar në mënyrë gojore ose me shkrim për mundësinë e një dëmi të tillë.

Ndryshimet

mjeket.al mund të rishikojë këto Kushte të Përdorimit për faqen e saj në çdo kohë pa njoftim. Duke përdorur këtë faqe, ju pajtoheni të bindeni nga versioni aktual i këtyre Kushteve të Përdorimit.

Ligji i Zbatueshëm

Këto Kushte të Përdorimit janë nënligjorës dhe interpretohen në përputhje me ligjet e [Vendndodhja Juaj], dhe ju pranojnë në mënyrë të paanuluar në juridiksionin ekskluziv të gjykatave në atë vendndodhje.

Kontakto

Nëse keni ndonjë pyetje rreth këtyre Kushteve të Përdorimit, ju lutemi na kontaktoni në contact@mjeket.al

Sondazh

A do te kryenit një konsultë online me pagesë me një mjek?

Dergo voten